Obozy

 

Orzysz

 

Pragelato

 

Wapienica

 

WSZELKICH PŁATNOŚCI ZA OBÓZ NALEŻY DOKONYWAĆ PRZELEWEM NA KONTO

ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Jaworzno
ul. H. Sawickiej 2
43-603 Jaworzno
Bank Pekao S.A.
23 12 40 1356 1111 0010 6472 5726

tytułem: obóz harcerski/kolonia zuchowa w __________ w terminie …………………………, imię i nazwisko dziecka + Dane do faktury : Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego