Namiestnictwo Starszoharcerskie

Namiestnictwo Starszoharcerskie Hufiec ZHP Jaworzno
Namiestnik:
dh. Marlena Stolecka

e-mail: stoleckam@gmail.com

Terminy spotkań:

  • 28.10.15 (środa) o godzinie 17:00