Kręgi Seniorów

I Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Stefana Dwornickiego.
Komendant
phm. Sylwestra Bogusz
Z-ca komendanta kręgu, skrabnik hm. Danuta Olszewska
Z-ca komendanta kręgu pwd. Zygmunt Grabowski
Z-ca komendanta kręgu hm. Julian Skaliński
Sekretarz kręgu pwd. Stefan Guja
Kronikarz kręgu pwd. Leszek Polański
II Harcerski Krąg Seniorów w Szczakowej
Komendant
Z-ca komendanta kręgu
sam.Świętosława Wilk
Skarbnik kręgu
sam.Danuta Dyląg