Historia

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska

Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego

 

Kalendarium historyczne hufca

Komendanci Hufca:
Lp. Lata przedwojenne:

Hufce męski i żeński:

Lata powojenne:

Hufce męski i żeński:

Kazimierz Stawarski Władysław Pałczyński
Janina Śleziak Maria Walużanka
Józef Chwistecki Stefan Dwornicki
Franciszek Nowak
Aniela Gutowska
Eugeniusz Szczepański
Henryk Mucha
Antoni Latowski

                                              

Hufiec Jaworzno (połączony):

 • 1957               hm. Adam Pałczyński
 • 1957 – 1961   hm. Stefan Dwornicki
 • 1961 – 1964   hm. Janina Bajtel
 • 1964 – 1973   hm. Stanisław Mandecki
 • 1973 – 1974   hm. Ferdynand Nawratil
 • 1974 – 1980   hm. Stanisława Helbin
 • 1980 – 1987   hm. Tadeusz Ryczek
 • 1987 – 1989   hm. Mariusz Jachta
 • 1989 – 1990   hm. Renata Frankowicz
 • 1990               hm. Ewa Gańska-Dziura
 • 1990 – 1991   p.o. komendanta phm. Katarzyna Dwornicka
 • 1991 – 1995   hm. Damian Potocki-Dalka
 • 1995 – 2000   hm. Mariusz Jachta
 • 2000 – 2007   hm. Artur Zięba
 • 2007 – 2011   hm. Paweł Duda
 • 2011 – 2015   hm. Łukasz Dobosz
 • od 2015          hm. Kinga Jędrzejek

 

 • Pierwsze próby zorganizowania pracy skautowej na terenie naszego miasta miały miejsce już przed I Wojną Światową. Przy jaworznickim „Sokole” istniał Oddział Skautowy, którego naczelnym zadaniem była praca na rzecz odzyskania niepodległości. Taką informację znajdujemy w opracowaniu Kazimierza Stawarskiego pt. „Z dziejów harcerzy jaworznickich”. Jaworzniccy skauci powiększyli w 1914 roku szeregi Legionów, by spełniać zadanie przygotowania do czynów jakie zdobić mogły najszlachetniejszych Polaków.
 • W czasie wojennej zawieruchy działalność skautowa zamarła.
 • Zjednoczenie harcerstwa wszystkich zaborów na Zjeździe w Lublinie w 1918 roku i I Walny Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 31 grudnia 1920/1 stycznia 1921 roku w Warszawie, stały się wyzwaniem o wznowienie działalności, również dla jaworznickich harcerzy.

1921

 • 1 kwietnia z inicjatywy prof. Tadeusza Gduli – nauczyciela z Chrzanowa powstaje pierwsza męska drużyna harcerska im. Kazimierza Puławskiego, którego kierownikiem zostaje dh Edward Fonferko (uczeń VIII klasy gimnazjum), później dh Zenon Garczyński (uczeń VI klasy gimnazjum).
 • W czerwcu drużyna składa Przyrzeczenie Harcerskie. Zajęcia harcerskie skupione są wokół Prawa Harcerskiego, organizacji wycieczek, gier, musztry i zdobywania stopni.

1922

 • Nowym drużynowym zostaje dh Władysław Jędrosz (uczeń V klasy gimnazjum). Drużyna zyskuje również gorliwego opiekuna mgr Stefana Ringera.

1923

 • Drużyna ożywia swoją działalność. Powstaje zespół sceniczny, który organizuje dwukrotnie „Jasełka”, pełni pierwszy raz straż honorową przy Bożym Grobie, bierze udział w świecie narodowym 3 Maja, po raz pierwszy w pełnym umundurowaniu,
  i organizuje w tym dniu Przyrzeczenie dla nowych harcerzy.
 • 23 czerwca miejscowy „Sokół” ofiarowuje drużynie sztandar oddziału ochotniczego, który w 1918 roku walczył pod Lwowem. Świadkami uroczystości jest całe miasto Jaworzno.
 • W lecie 9 harcerzy uczestniczy w kursie instruktorskim w Piwnicznej, zorganizowanym prze Komendę Chorągwi Krakowskiej.
 • We wrześniu drużynę przejmuje dh Garczyński, a po nim dh Kazimierz Stawarski.
 • Powstają 2 kolejne drużyny męskie: jedna dla młodzieży pracującej, druga dla najmłodszych pod nazwą „Wilczki”.
 • 25 września dh. Mila Jarosik (uczennica seminarium mysłowickiego) zawiązuje pierwszą żeńską drużynę harcerską przy siedmioklasowej szkole żeńskiej w Jaworznie, której opiekunką zostaje dh. Janina Śleziak (nauczycielka szkoły żeńskiej na Pechniku).
 • W grudniu powstaje Koło Przyjaciół Harcerstwa, którego pierwszym prezesem jest ksiądz prałat Stefan Skoczyński.
 • Harcerze otrzymują w budynku kopalni 2 pomieszczenia na świetlicę drużyny.

1924

 • Harcerstwo wita rok „Opłatkiem” z udziałem rodziców i przyjaciół.
 • W kwietniu prowadzona jest pierwsza lustracja drużyny przez Komendę Chorągwi Krakowskiej.
 • Latem harcerze organizują biwak pod namiotami w „Dębach pod Wilkoszynem”, a później 15-dniowy obóz wędrowny w Tatrach.

1925

 • Koło Przyjaciół Harcerstwa wraz z drużynami organizuje w kwietniu „wentę spożywczą”, której dochód przeznaczają na pierwsze obozy stałe pod namiotami w Czorsztynie nad Dunajcem.

1926

 • Decyzją Komendy Chorągwi Krakowskiej zostaje powołany samodzielny Hufiec Jaworzno (odłączony od Hufca w Chrzanowie).
 • Wiosną odbywa się pierwsze Przyrzeczenie w I Drużynie Harcerek.
 • Instruktorzy łączą się w „Wilczą Gromadę”.
 • Pracą Komendy Hufca kieruje dh K.Stawarski, a następnie dh J.Chwistecki.
 • Działa Komisja Stopni i Sprawności.
 • Ogniskiem pracy harcerskiej staje się nowy lokal tzw. „Stanica Harcerska”.
 • Latem harcerze spędzają czas na obozie w Zakliczynie, harcerki wyjeżdżają na kolonię w Choczni.

1927

 • Trwa harcerska ofensywa na szeregi młodzieży rzemieślniczej, powstaje drużyna rzemieślnicza z drużynowym dh. Adamem Pałczyńskim.
 • „Sokół” udostępnia harcerzom salę na ćwiczenia gimnastyczne.
 • Towarzystwo „Viktoria” oddaje harcerzom do dyspozycji swoje boisko.

1928

 • Obóz 54 harcerzy na Polesiu pozwala propagować polskość nad samą granicą sowiecką.
 • Komenda Chorągwi powierza hufcowi organizację kursu instruktorskiego dla województwa.
 • Harcerki wyjeżdżają do Barcic na pierwszy obóz pod namiotami i biorą udział w obozie wędrownym po Polskim wybrzeżu.

1929

 • Jaworznicki harcerz uczestniczy w Międzynarodowym Zlocie Skautów w Anglii.

1930

 • Hufcowym zostaje dh Eugeniusz Szczepański.
 • Hufiec ukierunkowuje swoją działalność na wzrost liczebności, kształcenie instruktorów, prowadzenie prób na stopnie i sprawności, uczestnictwo w wielu uroczystościach i występach publicznych. Działa kółko sceniczne pod kierunkiem J. Banasika.
 • Harcerki przebywają na obozie w Sopotni Wielkiej.

1931 – 1934

 • W roku 1931 hufiec liczy prawie 200 członków zrzeszonych w 4 męskich i 2 żeńskich drużynach. W 1934 jest już prawie 300 członków działających w 8 męskich i 6 żeńskich drużynach harcerskich oraz w 4 męskich i 3 żeńskich drużynach zuchowych.
 • Powstaje pierwszy starszoharcerski krąg „Jawory”.

1935

 • 11-27 lipca drużyna z Jaworzna pod wodzą dh Antoniego Latowskiego bierze udział w słynnym Zlocie ZHP w Spale.

1936 – 1938

 • Odbywa się pierwszy spływ kajakowy na trasie Słucz – Horyń – Prypeć, z udziałem 10 instruktorów pod komendą dh Stanisława Szczygła.
 • Kilka małżeństw instruktorskich bardzo mocno zespala działania hufca męskiego z żeńskim. To małżeństwa: Muchowie, Janikowscy i Szczygłowie.
 • Odbywa się wiele wędrówek i biwaków, między innymi do Płok, Tenczynka, Alwerni, Lipowca i Rabsztyna. Nauka technik obozowania i prowadzenie kuchni polowej przydaje się w coraz to bogatszej akcji letniej.
 • Jaworznickie instruktorki organizują zajęcia dla harcerzy polskich w szkołach i przedszkolach na Zaolziu.

1939 – 1945

 • 6 sierpnia 1939 hufiec bierze udział w wielkiej uroczystości ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, zakończonej usypaniem Kopca na Sowińcu.
 • „1 września 1939 zamiast zbiórek na rozpoczęcie roku harcerskiego, usłyszeliśmy gwizd syren… W mundurach – organizujemy dla powołanych do wojska… żywność. Nawała niemiecka zalewa wszystko. Obejmuje kopalnię z przyległościami, a tam właśnie nasze harcówki, żeńska i męska. Mundury do schowków.” Działacze harcerscy prowadzą działalność konspiracyjną.
 • W czasie wojny ginie wielu instruktorów: hufcowy dh Antoni Latowicki, Ignacy Banasik, małżeństwo Małkusów, Wilhelm Biłopotocki, Jan Graczyk, Roman Gut, Tadeusz Janikowski, Edward Szafrański. Wielu przechodzi tortury w czasie przesłuchań. Wśród nich druhowie Stanisław Szczygieł i Władysław Mucha.

1945

 • 22 stycznia następuje wyzwolenie Jaworzna. W walkach ginie 147 żołnierzy Armii Czerwonej.
 • 17 czerwca Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności organizuje zebranie, na którym podejmuje decyzję o reaktywowaniu ZHP w mieście. Dawni instruktorzy organizują drużyny, gromady, kształcenie zastępowych i wodzów zuchowych.
 • Końcem roku działa 7 drużyn harcerek, 7 harcerzy, 8 gromad zuchowych oraz 37 instruktorów.

1946

 • 1 maja pierwszy raz po II Wojnie Światowej hufiec bierze udział w pochodzie. Wieczorem organizuje ognisko z Przyrzeczeniem.
 • Zawiązuje się Koło Przyjaciół Harcerstwa pod przewodnictwem mgr inż. Czesława Obtułowicza.
 • Przy pomocy KPH hufiec organizuje w lipcu obóz w Dubiu k/Krzeszowic dla 120 harcerzy. Kolonia zuchowa dla 65 zuchów odbywa się w Łętowni k/Jordanowa. Harcerki wyjeżdżają na kolonię do Dobrej k/Limanowej.

1947 – 1948

 • Harcerze realizują zadania programu „Harcerska Służba Polsce”.
 • 1 maja 1948 odbywa się spartakiada młodzieży z udziałem członków Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) i Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR).
 • Dokonuje się podział na hufiec męski pod komendą dh Stefana Dwornickiego i hufiec żeński, którego komendantką zostaje dh Aniela Gutowska.
  • W tym czasie działa 11 drużyn harcerzy, 8 harcerek, 8 gromad zuchowych i harcerski klub sportowy.

1949

 • Reformowanie oświaty (1944-48) na usługi „budownictwa socjalistycznego” powoduje, że w październiku 1949 roku jaworznicki hufiec jest rozwiązany. Część drużyn pracowała jeszcze do 1950 r. organizując akcję letnią.

1950 – 1956

 • Włączenie Komendy Hufca do Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) i powstanie Organizacji Harcerskiej (OH) powoduje podział kadry instruktorskiej i zatracenie tradycyjnej metodyki harcerskiej.

1957 – 1961

 • 15 lutego 1957 roku następuje reaktywowanie działalności ZHP. Hufcowym zostaje druh Stefan Dwornicki.
 • W 1960 roku powstaje komisja prób instruktorskich.
 • Wzrasta liczba członków z 645 (1957 r.) do 1398 (w 1961 r.).
 • W 1961 r. nowym komendantem zostaje phm. Janina Bajtel.

1962

 • W dowód uznania pracy na rzecz środowiska Miejska Rada Przyjaciół Harcerstwa organizuje 29 kwietnia uroczystość przekazania dla hufca sztandaru ufundowanego przez Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZM ZMS).

1964

 • Harcerze biorą udział w akcji chorągwianej „Spisz i Orawa”.
 • Rozpoczynają pracę 3 Ośrodki Programowego Działania.

1965

 • 821 harcerzy z 31 drużyn bierze udział w I Alercie Naczelnika ZHP „Harcerski Zwiad”

1968

 • Hufiec zbiera i przekazuje środku na fundusz Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka.

1971

 • W HAL hufiec organizuje 13 obozów dla 736 uczestników i NAL dla 692 osób.

1972

 • 22 stycznia odbywa się nadanie hufcowi im. PPR. Hufiec ma najwyższe zorganizowanie w Chorągwi Krakowskiej – 39,5%.

1973

 • 48-osobowa grupa harcerzy otrzymuje tytuł „Honorowego Obywatela Fromborka” za udział w „Operacji Frombork 1001”.

1974

 • Harcerski zespół muzyczno-wokalny z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie zdobywa „Srebrną Jodłę” na Festiwalu Kultury Harcerskiej w Kielcach.
 • Harcerze szkół górniczych uczestniczą w letnich akcjach „Bieszczady – 40” (1974-1979)
 • Ferdynand Nawratil zostaje zastępcą komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP

1975

 • Jaworznickie harcerstwo prowadzone przez komendantkę hm. Stanisławę Helbin osiąga liczbę 5314 członków.
 • Hufiec zostaje przekazany Chorągwi Katowickiej zgodnie z nowym podziałem administracyjnym.

Lata 70-te/80-te

 • Hufiec ma w swojej historii najwyższy procent zorganizowania. W każdej szkole podstawowej działa harcerski szczep. Szczepy szkół średnich rozwijają działalność turystyczną, wodniacką, krótkofalarską, artystyczną. Wiele gromad uzyskuje tytuł „Mistrzowskich”, a drużyny „Sztandarowych”.
 • W akcjach letnich i zimowych organizowane są obozy stałe, rowerowe, wędrowne, spływy, kolonie zuchowe, kursy instruktorskie, zimowiska.
 • Stanisława Helbin w latach 1980-82 działa na funkcji zastępcy komendanta Katowickiej Chorągwi ZHP.

Lata 90-te

 • Harcerstwo domaga się samodzielności bez wpływów administracji szkolnej i polityków. Następuje osłabienie działań, wyraźny spadek zorganizowania. Wiele środowiska przestaje istnieć. Ogromnym i długotrwałym wysiłkiem wznawiają pracę stare środowiska, a nowe organizują się do działania.
 • W 1990 roku nawiązują kontakty seniorzy i zaczynają działalność w swoim kręgu pod przewodnictwem phm. Adama Jędrusika, od 1997 r. hm. Juliana Skalińskiego, a od 2011 phm. Sylwestry Bogusz. W roku 1995 podejmują kontakty seniorzy ze środowiska Szczakowej pod komendą pwd. Zygmunta Grabowskiego, później phm. Władysława Wiśniewskiego.

1999-2000

 • Trwa kampania „Bohater”. 16 grudnia 2000 roku w czasie inauguracji obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Jaworznu komendant hm. Artur Zięba odbiera sztandar i akt nadania Hufcowi imienia hm. Stefana Dwornickiego. Sztandar wręczają przedstawiciele fundatorów w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie Stefana Gazdy i Prezydenta Miasta Jaworzna Mariana Tarabuły. Gośćmi uroczystości są między innymi Zastępczyni Naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik, Przewodnicząca ZHP
  Maria Hrabowska, Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Mariusz Jachta.

 

Działalność hufca w latach 2001-2015

Działalność programowa:

Idee wytyczone przez Roberta Baden – Powella i twórców harcerstwa polskiego są realizowane systematycznie w kolejnych piętnastu latach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry instruktorskiej.

Działania programowe prowadzone są w ramach pracy namiestnictw. Kontynuujemy i wzbogacamy formy cyklicznych imprez, takich jak:

 • Harcerski Start,
 • Turniej Zastępów,
 • Rajd Górski Drużyn Harcerskich,
 • Rajd dla ZUCHwałych,
 • Festiwal Kultury Harcerskiej „Chwat”,
 • Sportowy Turniej Zuchowy o Maskotkę Namiestnika Zuchowego,
 • Betlejemskie Światełko Pokoju,
 • Spotkania Opłatkowe,
 • Dzień Myśli Braterskiej,
 • Przegląd Teatrów Harcerskich „Teatron”,
 • Rajd Zuchowy Randka z Wiosną,
 • Rajd „Ryszka”.
 • Zakończenie Roku Harcerskiego.

Uczestniczymy w przedsięwzięciach programowych Głównej Kwatery ZHP i Śląskiej Chorągwi ZHP, takich jak:

 • Zloty Chorągwi Śląskiej,
 • Zloty Namiestnictw,
 • Festiwale Kultury Zuchowej „Wesołek”,
 • Wielkie Konkursy Świąteczne,
 • Rajdy „Arsenał”,
 • Harcerskie Imprezy Plenerowe,
 • Ruch Mistrzowskich Gromad Zuchowych.

Działalność kształceniowa:

Kształcenie kadry to jedno z priorytetowych działań hufca. Kształceniem kieruje Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. W ostatnim 15-leciu organizowano kursy drużynowych, przewodnikowskie, przybocznych, zastępowych, opiekunów prób instruktorskich. Kadra uczestniczy w kształceniu na szczeblu chorągwi między innymi w kursach komendantów hufców, komendantów szczepów, namiestników, kadry kształcącej, prób instruktorskich, pierwszej pomocy.

Zdobywanie doświadczeń w służbie instruktorskiej odbywa się również przez realizację zadań w ramach prób instruktorskich, którymi od lat kieruje Komisja Stopni Instruktorskich w gronie doświadczonych instruktorów.

W latach 2001-2015 stopnie instruktorskie zdobyło:

 • przewodnik/przewodniczka – 56 osób
 • podharcmistrz/podharcmistrzyni – 15 osób
 • harcmistrz/harcmistrzyni – 10 osób

 

 

Działalność organizacyjna:

            Organizacja letniego i zimowego wypoczynku jest od zawsze wiodącym zadaniem hufca. Organizujemy obozy w położonej nad morzem Wisełce (od 1977 r.) w Orzyszu na Mazurach (od 1982 r.). Te miejscowości zyskały miano letnich baz hufca. Niestety na skutek decyzji miejscowych władz samorządowych od 2011 roku Wisełka przestała być dla nas dostępna. Tam w ciągu 35 lat przeżywaliśmy harcerskie przygody na 83 turnusach. Orzysz pozostaje nadal najważniejszym miejscem na organizację harcerskiej akcji letniej. Dotychczas zorganizowano 54 turnusy na przestrzeni 34 lat. Obchodziliśmy wspaniałe jubileusze 25-lecia Wisełki w 2001 roku i 30-lecia Orzysza w 2011 roku.

Zuchy, harcerze a także osoby niezrzeszone wypoczywają nie tylko w Wisełce i Orzyszu,
ale korzystamy z ofert innych hufców w miejscowościach takich jak: Drogomyśl, Świętoujść, Międzywodzie, Rekownica, Wilkowice, Pleśna, Siamoszyce, Bukowina Tatrzańska, Cięcina, Rabka. Zorganizowaliśmy też obozy zagraniczne w Miskolc (Węgry) i  Pragelato (Włochy).

W ostatnim 15-leciu (2001-2015) letnim i zimowym wypoczynkiem obejmujemy blisko 10 tys. dzieci i młodzieży na 58 obozach letnich  i 14 nieobozowych akcjach letnich i zimowych. Od lat otrzymujemy dotacje z budżetu miasta Jaworzna na te działania.

Stan zorganizowania w latach 2001-2015

Rok Ilość członków Liczba jednostek organizacyjnych
2001 783 30
2002 779 30
2003 618 30
2004 584 33
2005 457 27
2006 414 27
2007 399 28
2008 414 33
2009 432 33
2010 456 35
2011 453 31
2012 378 27
2013 392 27
2014 449 27
2015 466 33

 

 

 

 

 

 

Władze hufca 2015 rok

(Wybrane na Zjeździe Hufca dnia 30.05.2015)

Komenda Hufca:
hm. Kinga Jędrzejek                          – komendantka hufca
phm. Marta Mazur                             – z-czyni komendantki hufca
phm. Magdalena Mika                       – z-czyni komendantki hufca
hm. Paweł Duda                                – skarbnik hufca
phm. Karina Gaj-Woźniak                 – księgowa hufca
hm. Renata Frankowicz                     – członek komendy hufca
hm. Robert Duda                               – członek komendy hufca

Komisja Rewizyjna Hufca:
hm. Renata Głowacka-Radko           – przewodnicząca
phm. Małgorzata Chudzikiewicz       – wiceprzewodnicząca
pwd. Małgorzata Łysik                      – sekretarz
hm. Leokadia Brzezińska                  – członek
hm. Barbara Sułek                             – członek

Sąd Harcerski Hufca:
hm. Artur Zięba                                 – przewodniczący
hm. Hanna Jamróz                             – wiceprzewodnicząca
hm. Michalina Jarosz                         – sekretarz

Osiągnięcia hufca:

2000 r.                        – Zakończenie Kampanii „Bohater”, odebranie sztandaru i aktu nadania hufcowi im. hm. Stefana Dwornickiego

2000-2004 r.   – hm. Mariusz Jachta – komendantem Śląskiej Chorągwi ZHP

2005-2006 r.   – wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej ZHP

2007-2009 r.   – hm. Artur Zięba – członkiem Rady Naczelnej ZHP

od 2009 r.       –  członkiem Naczelnego Sądu Harcerskiego

od 2013 r.       – wiceprzewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego

od 2010 r.       – hm. Robert Duda – zastępcą Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP

2015 r.            – hm. Leokadia Brzezińska –  członkiem Sądu Harcerskiego Śląskiej Chorągwi ZHP

Utworzenie nowych szczepów harcerskich:

2008 r.            – IV Żółty Szczep Harcerski

2011 r.            – XIX Szczep Harcerski „Grodzisko”

2011 r.            – II Pogodny Szczep Harcerski „Tormenta”

Zdobycie na Galach Mistrzów Harcerstwa Śląskiej Chorągwi ZHP wyróżnień:

2010 r.            – Twórczy Programowiec – hm. Kinga Jędrzejek

2011 r.            – Twórczy Programowiec – hm. Kinga Jędrzejek

2012 r.            – Najlepszy Komendant Hufca – hm. Paweł Duda

– Pierwszy Wśród Najlepszych – hm. Tadeusz Ryczek

2013 r.            – Sprawnie Zarządzający – hm. Renata Frankowicz

2014 r.            – Twórczy Programowiec – hm. Leokadia Brzezińska

 

                        Udział w zlotach Związku Harcerstwa Polskiego:

2000                – Gniezno

2007                – Kielce

2010                – Kraków

 

Jubileusze:

2010 r.            – Obchody 100-lecia ZHP, 60-lecia PTTK, 10-lecia nadania hufcowi imienia hm. S. Dwornickiego;

2015 r.                        – „Misja w Czasie 100/30/15” dla uczczenia 100-ej rocznicy urodzin, 30-ej rocznicy śmierci hm. S. Dwornickiego i 15-ej rocznicy nadania hufcowi jego imienia.

2015 r.            -XX – lecie działalności Harcerskiego Kręgu Seniorów Nr 2 w Szczakowej

2015 r             -XXV – lecie działalności Harcerskiego Kręgu Seniorów Nr 1  w Jaworznie
im. hm. Stefana Dwornickiego

Wprowadzenie nowych hufcowych wyróżnień:

2001 r.            – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Hufca” – otrzymało 71 osób

2010 r.            – „Plakietka Bohatera Hufca” – zdobywają systematycznie zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy

2012 r.            – Odznaka Instruktorska „Liść Dębu” w stopniu:

 • srebrnym – 14 instruktorów
 • złotym – 34 instruktorów

Zawarte w kalendarium informacje pochodzą z następujących materiałów:

 • 10-lecie Harcerstwa w Jaworznie, Jedniodniówka 1921-1931, udostępnione przez phm. Adama Jędrusika
 • Skrót historii ZHP w Jaworznie, z zapisków hm. Zofii Grabskiej
 • Historia Harcerstwa w Jaworznie, od chwili powstania aż do II Wojny Światowej rok 1921-1945, opracowanie na prawach rękopisu: hm. Zofia Grabska, hm. Jerzy Niedrygoś
 • Krótki zarys historii harcerstwa w Jaworznie, Jaworzno 1985, opracowanie na prawach rękopisu: hm. Jerzy Niedrygoś, hm. Julian Skaliński
 • Artykuły prasowe pwd. Piotra Jamroza z gazety lokalnej „Co Tydzień”
 • Praca magisterska hm. Tadeusza Ryczka
 • „Harcerstwo” – opracowanie phm. Katarzyny Lesiak (Leń) zawarta w albumie Jaworzno – wyd. z okazji 100-lecia nadania praw miejskich
 • Rozkazy Komendantów Hufca
 • Materiały Zjazdowe