Spotkanie Namiestnictwa

namwed_ikona

Czuwaj,

Chciałbym zaprosić drużynowych drużyn wędrowniczych lub ich przedstawicieli na pierwsze spotkanie namiestnictwa poświęcone wspólnemu wypracowaniu regulaminu mian drużyn wędrowniczych.

Spotkanie według harmonogramu odbędzie się w czwartek 4 września o godzinie 17:30 w lokalu hufca.

pwd. Radosław Kałuża HO

Godziny rozmów

KZ Siamoszyce 2014

Czuwaj,

informujemy, iż z uczestnikami kolonii zuchowej w Siamoszycach można kontaktować się telefonicznie w godzinach 14:00 – 15:00 (przerwa poobiednia). W pozostałych godzinach są prowadzone zajęcia, dlatego prosimy o zastosowanie się do prośby Komendy Kolonii. Jeżeli z racji pracy w systemie zmianowym nie ma możliwości kontaktu w wyżej wymienionych godzinach, proszę o wcześniejszy kontakt z dh Komendant pwd. Agatą Lach.

Kwatermistrz
pwd. Radosław Kałuża

Kolonia Zuchowa – Termin Wyjazdu

KZ Siamoszyce 2014

Czuwaj!

Termin wyjazdu: 3 sierpnia – zbiórka 9:30 – miejsce: parking MCKiS w centrum Jaworzna.

Termin powrotu: 16 sierpnia – 13:30-14:00 pod halą MCKiS w centrum Jaworzna.

Przypominamy również o złożeniu pozostałych dokumentów (kart, oświadczeń) w Biurze Hufca (ul.H.Sawickiej 2 – osiedle stałe). Hufiec czynny w środy od 16:00 do 18:00.

Kadra Kolonii Zuchowej
Komendantka pwd. Agata Lach HO (604135446)
Kwatermistrz pwd. Radosław Kałuża HO (781136758)